Liên hệ

Trường THCS Bạch Long

Địa chỉ: Đội 9 xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Phạm Văn Mạnh  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  0984945931

Email: