Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 6 THCS Giao Thuỷ năm học 2016 – 2017

Tháng Sáu 16, 2016 7:33 chiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS GIAO THỦY
Năm học 2016 – 2017

I. THÔNG TIN VỀ HỌC SINH
– Họ và tên: ………………………………………….. – Giới tính: ……………….
– Ngày sinh: … /…./……….- Nơi sinh : ………………………………………….
– Hộ khẩu thường trú (ghi như sổ hộ khẩu): ………………………………………
……………………………………………………… – Dân tộc: ………………….
– Con gia đình chính sách (Liệt sỹ / thương binh hạng / hộ nghèo): ……………..
– Học sinh trường tiểu học: ………………………………………………………..
II. KÊT QUẢ HỌC TẬP
a) Điểm kết quả học tập từng năm:
Lớp Nội dung Xếp loại Điểm quy đổi
Lớp 1 Xếp loại giáo dục
Lớp 2 Xếp loại giáo dục
Lớp 3 Xếp loại giáo dục
Lớp 4 Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học Môn Tiếng Việt
Môn Toán
Môn tiếng Anh
Lớp 5 Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học Môn Tiếng Việt
Môn Toán
Môn tiếng Anh
Tính điểm quy đổi:
– Cuối mỗi năm học lớp 1, lớp 2, lớp 3, học sinh xếp loại giáo dục cuối năm Khá cộng 5,0 điểm, Giỏi cộng 10,0 điểm.
b) Điểm bài khảo sát kết quả học tập, rèn luyện đối với học sinh lớp 5 năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phần Điểm
Tự nhiên
Xã hội
Tổng điểm

c) Điểm ưu tiên, khuyến khích:
Hội thi, cuộc thi Giải Điểm quy đổi
– Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc lớp 5
– Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh lớp 5
– Thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 5
– Tham dự Giao lưu phát triển năng lực học sinh tiểu học cấp tỉnh (nếu tham dự ghi “Có” vào cột “Giải”)

Tổng điểm xét tuyển …………………điểm.
Điểm khuyến khích: Học sinh đạt giải trong các kì thi, cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp tiểu học về văn hóa, thi hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh trên Internet, người lãnh đạo nhỏ tuổi, của năm học 2015-2016.
+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 20 điểm;
+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 15 điểm;
+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 10 điểm;
+ Đạt giải Khuyến khích hoặc Bằng khen: cộng 5 điểm;
– Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các kì thi, cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
Sau khi được phổ biến Quy chế tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Giao Thủy, xét khả năng và điều kiện bản thân, em xin đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Giao Thủy năm học 2016 – 2017. Em xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh và các quy định khác của Phòng GD&ĐT và trường THCS Giao Thủy. Em xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHA (MẸ) HOẶC
NGƯỜI GIÁM HỘ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Giao Thủy, ngày….. tháng 6 năm 2016
Người làm đơn